Tag: อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับรางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand Hall of Fame)

อเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้รับรางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand Hall of Fame) ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้จากการได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยสี่ครั้ง รางวัลนี้ถือเป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นและความตั้งใจของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อมอบประสบการณ์การทำงานที่ยอดเยี่ยมให้แก่พนักงาน “ที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เราให้ความสำคัญกับมุมมองและความแตกต่างของภูมิหลังที่ต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะของพนักงานทุกคน” นายพร้อม สิริสันต์ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยกล่าว   “เรามุ่งมั่นที่จะรับฟังความคิดเห็นของพนักงานของเรา เพื่อให้เราเข้าใจประสบการณ์ที่พนักงานได้รับมากขึ้น รวมถึงทำให้ทราบถึงวิธีการที่เราจะสนับสนุนพวกเขาอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายของเราคือทำให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและสามารถเป็นตัวของตัวเองในการทำงาน”  

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ได้รับรางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand Hall of Fame)

อเมริกัน เอ็กซ์เพรสได้รับรางวัลเกียรติยศสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Kincentric Best Employers Thailand Hall of Fame) ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้จากการได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยสี่ครั้ง รางวัลนี้ถือเป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นและความตั้งใจของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อมอบประสบการณ์การทำงานที่ยอดเยี่ยมให้แก่พนักงาน “ที่อเมริกัน เอ็กซ์เพรส เราให้ความสำคัญกับมุมมองและความแตกต่างของภูมิหลังที่ต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะของพนักงานทุกคน” คุณพร้อม สิริสันต์ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยกล่าว “เรามุ่งมั่นที่จะรับฟังความคิดเห็นของพนักงานของเรา เพื่อให้เราเข้าใจประสบการณ์ที่พนักงานได้รับมากขึ้น รวมถึงทำให้ทราบถึงวิธีการที่เราจะสนับสนุนพวกเขาอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายของเราคือทำให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและสามารถเป็นตัวของตัวเองในการทำงาน” อเมริกัน เอ็กซ์เพรสมอบคุณค่าให้กับพนักงาน

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส แต่งตั้ง “พร้อม สิริสันต์” เป็นผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยคนใหม่

  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส แต่งตั้ง พร้อม สิริสันต์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าฝ่ายการบริการบัตรระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (Country Manager and Head of International Card Services for Thailand) โดยมีผลทันที   พร้อม สิริสันต์ เริ่มงานกับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ในปี

Scroll to Top