Tag: อ่างเก็บน้ำแม่วาง

กรมชลฯ เร่งผลศึกษา EIA อ่างเก็บน้ำแม่วาง หวังยกระดับเกษตรกรเชียงใหม่ 3 อำเภอ

  กรมชลประทานลงพื้นที่รับฟังความเห็นชาวแม่วาง สันป่าตอง ดอยหล่อ เร่งศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างฯแม่วาง จ.เชียงใหม่ ตั้งเป้าแก้ปัญหาแล้งซ้ำซากให้ราษฎรสองฝั่งลำน้ำแม่วาง สร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นให้ราษฎร 82 หมู่บ้าน   นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ราษฎรที่อาศัยในเขตอำเภอแม่วาง อ.สันป่าตอง และ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รวม 11 ตำบล 82

Scroll to Top