Tag: ฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม Urban Hazard Studio

Esri Thailand ผนึกกำลัง ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ผุดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม พยากรณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดกับ ‘กรุงเทพฯ’ ในช่วง 100 ปีข้างหน้า

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC) ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ที่ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอนาคตของการใช้ชีวิต ด้วยเทคโนโลยีในการคาดการณ์อนาคต ร่วมกันพัฒนาสุดยอดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม Urban Hazard Studio

Scroll to Top