Tag: เอสเอ็มอี

ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โนรู” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าอย่างเร่งด่วน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกมาตรการพิเ