Tag: แอปพลิเคชัน

LINE ประเทศไทย เปิดตัว LINE ALERT บัญชีแจ้งเตือนภัยพิบัติร้ายแรง นำร่องความร่วมมือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และกรมอุตุนิยมวิทยาฯ ตอกยํ้าการเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อชีวิตดิจิทัล

ประเทศไทย ผู้นำแพลตฟอร์มโครงสร