Tag: 50 Most Innovative Companies of 2023

เสียวหมี่ขยับอันดับขึ้นท็อป 50 บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุด

  บริษัท Boston Consulting Group (BCG) ได้จัดอันดับให้เสียวหมี่ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 29 จากการจัดอันดับ “50 บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดแห่งปี 2023” (50 Most Innovative Companies of 2023) ซึ่งขยับสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วสองอันดับ   การจัดอันดับนี้มาจากการที่เสียวหมี่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมโดยมีการทุ่มงบการลงทุนรวมถึงการใช้ผู้มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก และได้เปลี่ยนการลงทุนนี้ให้เป็นผลลัพธ์อันน่าทึ่ง   ในไตรมาสแรกของปีนี้ ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

Scroll to Top