Tag: Acer Medical Inc.

Acer ทดลองใช้ Verisee DR วินิจฉัยภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานขึ้นตา

  เอเซอร์ ร่วมขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยการนำ Verisee DR ซอฟต์แวร์ จาก Acer Medical Inc. เข้ามาเพื่อช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แม้ในพื้นที่ห่างไกล   และยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์สู่ Digital Healthcare โดย Verisee DR สามารถตรวจจับและวิเคราะห์โรคได้จากภาพถ่ายจอประสาทตาแบบเรียลไทม์ แสดงผลลัพธ์ใน 30 วินาทีหลังอัพโหลดภาพ ด้วยความแม่นยำถึง

Scroll to Top