Tag: ACW SOUTH

เปิดบ้าน ACW South เตรียมพร้อมรับมือภัยไซเบอร์

  การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นมากกว่าแค่การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับบุคคล ธุรกิจและรัฐบาล เพราะอาจสร้างความเสียหายทั้งต่อเศรษฐกิจและความมั่นคง   ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วดังนั้นมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง เพื่อปกป้องข้อมูลและการทำงานบนออนไลน์จึงมีความสำคัญมาก รัฐบาลไต้หวันได้วางแนวการทำงานเชิงรุก   โดยการจัดตั้ง Tainan Cybersecurity Park ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตรองรับการทำงานร่วมกัน   ภายใน Tainan Cybersecurity Park ยังมีศูนย์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ ACW SOUTH-Art

Scroll to Top