Tag: AFTERKLASS Business Kamp: START UP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON 2022

“ผงโปรตีนจากหนอนนก” ชนะเลิศ HACKATHON โครงการซีเอสอาร์กสิกรไทย

  ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม AFTERKLASS Business Kamp: START UP FOR BETTER SOCIETY HACKATHON 2022 จัดติวเข้มน้อง ๆ มัธยมปลายเข้าค่ายเขียนแผนธุรกิจ 3 วัน พร้อมร่วมแข่งขันไอเดียธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ทีม DKRG คว้าแชมป์ไปครองกับผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “หนอนติดล้อ” ผงโปรตีนจากหนอนนก

Scroll to Top