Tag: AirEngine Wi-Fi 7

หัวเว่ย เผยโฉม “AirEngine Wi-Fi 7” หนุนการเรียนการสอนยุคใหม่

  หัวเว่ย โชว์วิสัยทัศน์ในงาน Asia-Pacific Advance Network (57th APAN Meeting) จัดเต็มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษายุคใหม่ “AirEngine Wi-Fi 7”   เชลดอน หวัง รองประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มของเทคโนโลยีในภาคการศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงจากการนำดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งานเฉพาะบางส่วนสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดให้รองรับการทำงานแบบอัจฉริยะ  

Scroll to Top