Tag: AIS Business

BIZCUIT จับมือ AIS สร้างมิติใหม่บริหารงานรีเทล

  BIZCUIT Solution ผนึกกำลัง AIS Business บุกตลาด AI สำหรับธุรกิจค้าปลีก ดัน IoB Internet of Behavior สร้างมิติใหม่ในการบริหารงานรีเทล   สุทธิพันธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสกิต โซลูชั่น จำกัด

AIS Business เสริมขีดความสามารถด้วยโซลูชั่นส์ที่พร้อมใช้งานจริง

  AIS Business สร้างปรากฎการณ์สะเทือนภาคอุตสาหกรรมไทย ด้วยการวิวัฒน์ครั้งใหม่ของ Intelligence Infrastructure เพิ่มขีดความสามารถโครงข่าย นวัตกรรม โซลูชั่นส์ และ Enterprise Platform สู่ “การใช้งานจริง” ที่ตอบโจทย์การทำงานขององค์กรภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมแบบ Cross Industry Collaboration พร้อมยึดหัวหาด 3 อุตสาหกรรมหลัก ประกอบด้วย

AIS Business เปิดตัว “Operator Connect for Microsoft Teams”

  AIS Business เดินหน้าส่งมอบบริการและดิจิทัลโซลูชันสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร ด้วยบริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในทุกมิติ ผ่านการทำงานร่วมกับ Microsoft ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายดิจิทัลที่เป็น Exclusive Strategic Partner รายเดียวในประเทศไทย   โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีจากบริการคลาวด์ระดับโลกและเครือข่ายที่ดีที่สุดของไทย มาสนับสนุนผลักดันให้ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมสามารถทำทรานสฟอร์เมชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดได้ร่วมกันเปิดตัวบริการที่ AIS เป็นผู้ให้บริการรายแรกในไทยกับ “Operator Connect for Microsoft Teams”   บริการที่จะเข้ามาช่วยยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกจากระบบโทรศัพท์แบบเดิมให้มาอยู่บนเทคโนโลยีคลาวด์

AIS Business คว้าสุดยอดพาร์ทเนอร์ไมโครซอฟท์ต่อเนื่องปีที่ 2

  AIS Business ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลและโซลูชันที่ได้รับการยอมรับสูงสุดจากกลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และ SME ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเพื่อส่งมอบนวัตกรรม บริการดิจิทัลและไอซีทีโซลูชัน ที่สร้างความปลอดภัย มั่นใจ ตอบโจทย์การเติบโตของลูกค้า   ดังเช่นการทำงานร่วมกับ ไมโครซอฟท์ ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการคลาวด์ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ทำให้ที่ผ่านมา AIS Business สามารถส่งมอบบริการและนวัตกรรมโซลูชันจากไมโครซอฟท์ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรในไทยไม่ว่าจะเป็น องค์กรภาครัฐ, องค์กรเอกชน, ผู้ประกอบ SME

AIS Business เดินหน้าสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจแบบร่วมกัน

  AIS Business ประกาศแผนและเป้าหมายการดำเนินงานของปี 2023 โดยมุ่งเน้นการส่งมอบบริการดิจิทัลและไอซีทีโซลูชัน ที่สร้างความปลอดภัย มั่นใจ ตอบโจทย์การเติบโตของลูกค้าอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน” ให้แก่ลูกค้าองค์กรในการทำ Digital Transformation   ล่าสุดเดินหน้านำศักยภาพความแข็งแกร่งมาติดปีกให้ผู้ประกอบการ SME ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เครื่องมือทางการตลาด บริการด้านไอที โซลูชันบนโครงข่ายอัจฉริยะ ทั้งยังจับมือกับพันธมิตรข้ามอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

AIS Business สร้างระบบนิเวศของคลาวด์ด้วย VMware

  AIS Business และ VMwareเดินหน้าประกาศความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อตกลงใหม่ที่ร่วมกันทำงานเพื่อสร้างความแตกต่างที่ดีกว่าด้วยคลาวด์โซลูชันที่ถูกยกระดับและพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการแบบ Personalized ของผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ   ด้วยการนำเทคโนโลยี Multi-cloud ของ VMWare มาสร้างระบบนิเวศของคลาวด์ให้มีความสมบูรณ์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการให้บริการคลาวด์โซลูชันของไทย   โดยมีเป้าหมายสำคัญในการนำโครงข่ายดิจิทัลอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นนำ รวมถึงโซลูชันคลาวด์ของ VMware ที่จะมาช่วยผลักดันการทำงานของภาคธุรกิจ SME หรือแม้แต่กลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้มีศักยภาพที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ที่จะมีความสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศอีกด้วย

AIS Business ผนึก สมาคมซีไอโอไทย ปั้นรายการ “Tech in Ten”

  AIS Business จับมือกับ สมาคมซีไอโอไทย (TCIOA) ร่วมกันเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิด สู่การเป็น Hub ด้านองค์ความรู้ อัพเดทข้อมูล เรื่องราวน่าสนใจ ในแวดวงเทคโนโลยี สำหรับองค์กร ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME หรือแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันผ่านรายการ “Tech in Ten” อัพเดทเทรนด์สำหรับดิจิทัลองค์กรยุคใหม่ใน 10 นาที

AIS Business 2023 พร้อมเป็นดิจิทัลพาร์ทเนอร์ที่ 1 ในใจผู้ประกอบการ

  AIS Business ผู้ให้บริการดิจิทัลและโซลูชัน มุ่งเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co มาพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี หรือ Digital infrastructure ที่แข็งแรงมากพอในการเชื่อมต่อประสบการณ์ของลูกค้าและคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กร   ในปี 2023 นี้ AIS Business ยังคงเดินหน้าสร้างการ “เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน” กับลูกค้า

AIS ร่วมมือ MSyne Innovations สร้าง `COLLABORATION PLATFORM`

  AIS Business จับมือ เอ็มไซน์ อินโนเวชั่นส์ ประกาศความร่วมมือสร้าง ‘Collaboration Platform’ เพื่อองค์กรธุรกิจร่วมกัน เปิดแผนตอกย้ำภารกิจ “COLLABORATION PLATFORM as a Service” จัดเต็มเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมความแกร่ง นำองค์กรธุรกิจก้าวสู่ ‘Data Driven Company’   โดยสร้างกระบวนการที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมโยงผสมผสานข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่ต้องใช้เข้าสู่ COLLABORATION

“AIS Biz App Mart” มาร์เก็ตเพลสซอฟต์แวร์ นำร่องด้วยโซลูชันที่ดีที่สุดจากไมโครซอฟท์

  AIS Business ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและเคียงข้างภาคธุรกิจไทยให้แข็งแกร่ง สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมทรานส์ฟอร์มองค์กรจากเครื่องมือดิจิทัล ล่าสุดเปิดตัว “AIS Biz App Mart สุดยอดมาร์เก็ตเพลสศูนย์รวมซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ รายแรกในไทย” (Software as a service marketplace) ให้ภาคธุรกิจสามารถบริหารจัดการดิจิทัลโซลูชันและซอฟต์แวร์ได้ง่าย ครบ จบในที่เดียวด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง   โดยเปิดตัวด้วยการจับมือไมโครซอฟท์

Scroll to Top