Tag: Amadeus Travel APIs

Robinhood Travel ยกระดับแอปด้วย Amadeus Travel APIs

  “Robinhood Travel” (โรบินฮู้ด ทราเวล) ประกาศความร่วมมือกับ “AMADEUS” ผู้นำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเดินทางแบบครบวงจรยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีและเสริมความแข็งแกร่งด้านระบบการให้บริการของ “Robinhood Travel”   ด้วย Amadeus Travel APIs ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงเครื่องมือการจองเที่ยวบินของ Amadeus และเครือข่ายสายการบินทั่วโลกที่ครอบคลุมมากกว่า 400 แห่งได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบบริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวออนไลน์แบบครบวงจร ให้กับผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Robinhood กว่า 3.2

Scroll to Top