Tag: Amazon Location Service

แกร็บเตรียมให้บริการข้อมูลแผนที่จาก GrabMaps สำหรับลูกค้า AWS

  Grab ประกาศตัวเป็นผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ GrabMaps สำหรับ Amazon Location Service ซึ่งเป็นบริการตามตำแหน่งของ Amazon Web Services (AWS) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มแผนที่ จุดหมายปลายทางหรือจุดสนใจ (POI) การแปลงที่อยู่จริงให้เป็นพิกัด   การกำหนดเส้นทาง การติดตามและการกำหนดขอบเขตตำแหน่งบนแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย โดยลูกค้าของ AWS ที่ใช้ประโยชน์จาก Amazon Location

Scroll to Top