Tag: Amazon Web Services

AWS Build โปรแกรมใหม่ช่วยเหลือสตาร์ทอัพในช่วงเริ่มต้น

  อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services, Inc.: AWS) บริษัทในเครือ Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) ได้ประกาศเปิดตัวโปรแกรมใหม่ AWS Build ซึ่งเป็นโปรแกรมระดับโลก ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา ไปจนถึงเปิดตัวนวัตกรรมแอปพลิเคชันบนคลาวด์   ตลอดระยะเวลา 10

AWS เปิดให้บริการ AWS Local Zone ในกรุงเทพฯ

  Amazon Web Services, Inc. (AWS) บริษัทในเครือ Amazon.com, Inc. ประกาศเปิดตัวการให้บริการ AWS Local Zone ในกรุงเทพฯ, ประเทศไทย AWS Local Zones คือประเภทของการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่นำการประมวลผล, จัดเก็บข้อมูล, ระบบฐานข้อมูล และบริการอื่น ๆ ของ AWS

Scroll to Top