Tag: Crestron Flex Phones

เครสทรอนเสริมทัพด้วย Crestron Flex Phones สำหรับ Microsoft Teams Display ตอบรับกระแสโต๊ะทำงานส่วนกลางที่กำลังมาแรง

เครสทรอน อิเล็กทรอนิกส์ (Crestron Electronics) เป็นบริษัทชั้นนำด้านโซลูชันการทำงานร่วมกันในสำนักงาน ได้เปิดตัว Crestron Flex Phones สำหรับ Microsoft Teams® Display ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดในแพลตฟอร์มสำนักงานดิจิทัล Crestron Flex ที่ทรงประสิทธิภาพ โดย Crestron Flex Phones สำหรับ Microsoft Teams Display

Scroll to Top