Tag: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker

IDC เผยตลาดพีซีในประเทศไทยลดลง 20.3% ในไตรมาสแรกปี 66

  IDC เผยตลาดพีซีในประเทศไทยลดลง 20.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) และเติบโต 12.9% ตามลำดับ โดยแตะที่ 566,000 เครื่องในไตรมาส 1 ตามรายงานของ IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker   โดยยอดจัดส่งลดลง 31.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Scroll to Top