Tag: iF Design Awards

ซัมซุงคว้า 80 รางวัลจากงาน iF Design Awards 2023

  ซัมซุงคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น 80 รางวัลจากงาน International Forum (iF) Design Awards 2023 ซึ่งเป็นเวทีประกวดด้านการออกแบบระดับนานาชาติอันทรงเกียรติของเยอรมนี โดยหนึ่งในรางวัลใหญ่ที่ได้รับในครั้งนี้คือรางวัล Gold Award ที่ได้จากตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว Bespoke Infinite Line ของซัมซุง   งาน iF Design Awards ได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี

Scroll to Top