Tag: ISO 9001:2015

NT Contact Center ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี รับใบรับรอง ISO 9001:2015

  นายปิยะ รัชตวรคุณ ผู้จัดการฝ่ายประจำ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฎิบัติการลูกค้าภาคตะวันออก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้แทนรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 การให้บริการ NT Contact Center ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี   โดยมี รุจิรา สีสุกใส

Scroll to Top