Tag: ISO/IEC 27001:2013

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ยกระดับบริการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับองค์กร การันตีคุณภาพมาตรฐานสากลด้วย ISO/IEC 27001:2013 ย้ำภาพผู้นำบริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ครบวงจร พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

กลุ่มธุรกิจ ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ภายใต้การดำเนินงานของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ตอกย้ำผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของไทย ล่าสุด ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 มาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล จากบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) สะท้อนการพัฒนาคุณภาพบริการได้อย่างครอบคลุม ครบวงจร ทั้งกระบวนการทำงาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้ลูกค้าองค์กรบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

Scroll to Top