Tag: JK AMC

กสิกรไทยผนึกเจเอ็มที ร่วมทุน 10,000 ล้านบาท ตั้ง JK AMC แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

  กสิกรไทยผนึกเจเอ็มที ร่วมทุน 10,000 ล้านบาท จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด (JK AMC) บริษัทร่วมทุนแห่งแรกในไทย ระหว่างธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด   ชี้การจัดตั้งบริษัท JK AMC ขึ้นมาส่งผลดีต่อการบริหารจัดการหนี้เสียของธนาคารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้ได้รับข้อเสนอการชำระหนี้ที่เหมาะสม เมื่อปรับตัวดีขึ้นก็จะสามารถเข้าถึงการขอสินเชื่อในระบบต่อไป   นายพัชร

Scroll to Top