Tag: KASIKORN Library

กสิกรไทยคว้าห้องสมุดดีเด่น นำเทคโนโลยีช่วยพนักงาน

  นางสาวธนานาถ ล้อทอง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัลห้องสมุดดีเด่นประจำปี 2565 ประเภทห้องสมุดเฉพาะดีเด่น จากผลงานการบริหารจัดการ   การบริการห้องสมุดกสิกรไทย (KASIKORN Library) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เรียนรู้รูปแบบใหม่ของ KBank Academy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้   ทั้งบริการการสืบค้นหนังสือผ่านระบบออนไลน์ การจัดส่งหนังสือข้ามอาคารอย่างเป็นระบบ รวมถึงการส่งเสริมการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Scroll to Top