Tag: KBank Young Scholarship

KBank Young Scholarship ปี 66 เปิดรับสมัครแล้ว

  กสิกรไทยเฟ้นหาคนเก่งเสริมทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่กับโครงการ KBank Young Scholarship ประจำปี 2566 เปิดสมัครสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา   ผู้ที่ได้รับทุนจะได้เรียนรู้ทำงานจริง ค้นหาสิ่งที่ใช่ก่อน เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาที่ตรงใจและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์และธุรกิจของธนาคาร ในมหาวิทยาลัยระดับโลก จำนวน 5 ทุน และได้ร่วมงานที่ท้าทายกับธนาคารกสิกรไทย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์

Scroll to Top