Tag: KBTG Kampus

KBTG เปิดตัว KBTG Kampus สร้าง Tech Education Ecosystem

  KBTG เปิดตัว KBTG Kampus ยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยีของไทย จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำ แพลตฟอร์ม EdTech และ Tech Community เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางด้านไอทีในการเรียนรู้ และส่งเสริมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี   เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับวงการธุรกิจไทย และสร้างบุคลากรไอทีสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีไทยและในระดับโลก นำร่องที่แรกกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   นายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร

Scroll to Top