Tag: KMA krungsri app

กรุงศรีชี้โอนเงินผ่านแอปตั้งแต่ 5 หมื่นบาทต้องสแกนใบหน้า

  กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตอบรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมโอนเงินและปรับเพิ่มวงเงินผ่าน KMA krungsri app และ Krungsri Biz Online   โดยลูกค้าผู้ใช้งานแอปต้องยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเริ่มมีผลในเดือนมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป สำหรับ KMA krungsri app มีผลตั้งแต่วันที่

Scroll to Top