Tag: KMA – Krungsri Mobile Application

กรุงศรี แจ้งผู้ใช้ KMA อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดช่วยตรวจจับแอปแปลกปลอม

  กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศแจ้งลูกค้าผู้ใช้งาน KMA – Krungsri Mobile Application ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ให้ทำการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเป็น 3.18.00 ซึ่งจะมาพร้อมตัวช่วยในการตรวจจับแอปแปลกปลอม เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน   ปัจจุบันมิจฉาชีพมีวิธีการหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่แฝงมัลแวร์ไว้ในรูปแบบต่างๆ ทำให้เครื่องโทรศัพท์มือถือถูกควบคุมโดยมิจฉาชีพผ่านบริการที่ชื่อว่า Accessibility Service และสวมรอยในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยที่ผู้ใช้งานไม่ได้รับการยินยอม

Scroll to Top