Tag: Krungsri Innovation x Chiang Mai

กรุงศรี เปิด Krungsri Innovation x Chiang Mai ศูนย์กลางนวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชนสายเทค

  กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เปิดตัว Krungsri Innovation x Chiang Mai ซึ่งเป็นฮับสายฟินเทคแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่ก่อตั้งโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้และอัปเดตเทรนด์สำหรับคอมมูนิตี้สายเทค (TECH Community) และเป็นพื้นที่สำหรับแสดงความสามารถและสร้างสรรค์ทางด้านการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล   โดยกรุงศรี ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบบูรณาการทั้งส่วนดิจิทัลและไอทีแบบคู่ขนานเท่านั้น การสร้างฮับด้านนวัตกรรมในเมืองใหญ่เช่นเชียงใหม่ ยังมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผ่านความร่วมมือของ กรุงศรี

Scroll to Top