Tag: Latex 2700

เอชพีเปิดตัว HP Latex เครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นใหม่

  เอชพีเปิดตัวเครื่องพิมพ์ Latex 2700 เครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นใหม่ให้สมรรถนะการพิมพ์หมึกขาวและช่วงกามุทสีมากขึ้น กระบวนการทำงานคุณภาพสูงด้วยบริการ HP Professional Print ที่ช่วยผู้บริการด้านการพิมพ์เพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ วัสดุการพิมพ์ยั่งยืนด้วยหมึกพิมพ์แบบน้ำที่พัฒนาขึ้นเป็นรุ่นที่สี่ หมึกพิมพ์ Latex ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุดเท่าที่เอชพีเคยมีมา   ปาริเชท ซิงห์ โทมาร์ Head of HP Large Format Graphics Business,

Scroll to Top