Tag: Lesson Plan Creation Contest 2023

“คาสิโอ” สร้าง Active learning จัดประกวดเขียนแผนการเรียนรู้

  คาสิโอ จัดประกวด Lesson Plan Creation Contest 2023 แบบสืบเสาะควบคู่กับการใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ ส่งเสริม Active learning ด้วยเทคโนโลยี   โยชิโนริ นาคาจิม่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดการประกวดเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะควบคู่กับการใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์

Scroll to Top