Tag: LG InstaView Door-in-DoorTM

4 วิธีใช้ตู้เย็นแบบผิด ๆ ที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน

  ในแต่ละครั้งที่ซื้อวัตถุดิบและของสดเข้าบ้านเพื่อเตรียมอาหารล่วงหน้าสำหรับสัปดาห์ถัดไป การรักษาความสดใหม่ของอาหารเอาไว้ให้ยาวนานที่สุดเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยที่มาจากอาหารที่หมดอายุก่อนเวลาอันควร โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนอย่างในประเทศไทยที่ทำให้อาหารมีโอกาสเน่าเสียง่ายขึ้น   และเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานตู้เย็นได้อย่างเต็มที่ พร้อมยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ตามสโลแกน  Life’s Good    แอลจีจึงได้รวบรวม 4 วิธีการใช้งานตู้เย็นแบบผิด ๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของสมาชิกทุกคนในครอบครัว พร้อมป้องกันไม่ให้ตู้เย็นทำงานหนักโดยไม่จำเป็น และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานอีกด้วย   1. เปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้นาน ๆ  

Scroll to Top