Tag: LINE Business

LINE เปิดตัว “ทีมสนับสนุนธุรกิจ SME ไทย”

  LINE เปิดตัวทัพใหญ่ ทีมสนับสนุนธุรกิจ SME ไทย เดินหน้าภารกิจผลักดันผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้เติบโตไกลอย่างยั่งยืน   ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุกธุรกิจต้องเดินหน้าพัฒนาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เสมอ ผู้ประกอบการ SME ก็เช่นกัน ถึงแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่ก็ต้องเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ เพื่อรับมือกับความหลากหลาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทกับการทำธุรกิจในปัจจุบัน   LINE ในฐานะแพลตฟอร์มเคียงข้าง SME ไทย

Scroll to Top