Tag: LINE Consumer Business

LINE ลดราคา LINE STICKERS และ LINE MELODY ให้แชตเพลินกว่าที่เคย

  กลุ่มธุรกิจ LINE Consumer Business ประกาศปรับลดราคา LINE STICKERS และ LINE MELODY ที่ขายผ่านทุกช่องทาง ตอบรับความท้าทายทางเศรษฐกิจ มุ่งให้คนไทยสามารถเติมเต็มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ สร้างสีสันการสื่อสารผ่าน LINE ได้อย่างมีความสุขกว่าเดิม   โดยปรับลดราคา LINE STICKERS แบบทางการของไทย (Local Official Stickers)

Scroll to Top