Tag: LINE Engineer

LINE Engineer ไทย ปี 65 เดินหน้าวิสัยทัศน์สร้าง “โอกาส”

  หากพูดถึงหนึ่งฟันเฟืองของคนทำงานด้านเทคโนโลยีหรือคนเบื้องหลังของแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนมากมายในวันนี้ต้องยอมรับบุคคลที่ได้ชื่อว่า “นักพัฒนา หรือ Engineer” คือทีมงานเบื้องหลังในการคิดค้นนวัตกรรม   เทคโนโลยีในการรังสรรค์โปรดักส์และบริการต่าง ๆ ถือเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้การใช้งานแพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดี โดย LINE ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการเสริมแกร่งนักพัฒนา   ผ่านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ทั้งผู้ใช้งาน ภาคธุรกิจ และประเทศชาติ โดยในปี 65 ที่ผ่านมา LINE Engineer

Scroll to Top