Tag: LINE Pay

Rabbit LINE Pay เปลี่ยนชื่อเป็น LINE Pay แต่ใช้บริการได้เหมือนเดิม

  Rabbit LINE Pay ผู้นำด้านการบริการระบบการชำระเงินแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประกาศเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็น “LINE Pay” และใช้ชื่อ “บริษัท ไลน์ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” อย่างเป็นทางการ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป   โดยผู้ใช้งานจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ สามารถใช้จ่ายผ่านบริการได้ทุกช่องทางเช่นเดิม ทั้งเครือข่ายระบบขนส่งมวลชน

Scroll to Top