Tag: LINE THAILAND BUSINESS 2022

รู้รอบ!! เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ในงาน LINE THAILAND BUSINESS 2022

LINE ประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาเชิงธุรกิจประจำปี LINE THAILAND BUSINESS 2022 การรวมตัวกันของกูรูเศรษฐกิจและธุรกิจครั้งใหญ่ พร้อมข้อมูลที่น่าสนใจมาเปิดเผยมากมาย โดยเฉพาะด้านภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค และเทรนด์ของผู้คนบนโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือเป็นประเด็นใหญ่ที่ภาคธุรกิจไทยไม่ควรมองข้าม   ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัย กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หนึ่งในวิทยากรคนสำคัญ ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ MACROECONOMIC OUTLOOK เปิดเผยถึงข้อมูลสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ในปี 2566 และได้ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยจะผชิญความเสี่ยงจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

LINE เตรียมจัดงาน LINE THAILAND BUSINESS 2022 อีเวนท์แห่งปีเพื่อธุรกิจไทย ก้าวผ่านทุกความท้าทาย สู่การเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจโลก

LINE for Business เตรียมจัดงาน LINE THAILAND BUSINESS 2022 ชวนธุรกิจไทยเตรียมพร้อมรับวิกฤตโลกรอบใหม่ พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระดับแนวหน้า ที่จะมาแชร์ภาพรวมเศรษฐกิจโลก และทิศทางของเศรษฐกิจไทย รวมถึงแนวทางและกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวผ่านทุกวิกฤตและความไม่แน่นอนที่กำลังเกิดขึ้น งานจัดขึ้น 1 วันเต็มเพื่อผู้ประกอบการไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. –

Scroll to Top