Tag: Makro

“แม็คโคร” รับนโยบายรัฐ Easy E-Receipt กระตุ้นการใช้จ่ายช่วงต้นปี

  แม็คโครจัด แคมเปญพิเศษ ขานรับนโยบายภาครัฐ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท กระตุ้นการใช้จ่ายช่วงต้นปี   แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ร่วมมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2567 “EASY E-Receipt” คุ้ม 2

Makro จับมือ Infobip หนุนผู้ประกอบการรายย่อย

  Makro ผู้นำด้านธุรกิจค้าส่งในประเทศไทย เล็งเห็นถึงความเชี่ยวชาญของ Infobip ผู้นำแพลตฟอร์มการสื่อสารระดับสากลบนระบบคลาวด์ โดยนำมาช่วยในการปรับปรุงระบบการสื่อสารในแคมเปญคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) โดยแคมเปญนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยของ Makro ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแผนการลดค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าจำเป็นจากทางภาครัฐ   ผ่านการร่วมมือของเครือข่ายค้าปลีกของ Makro ประกอบไปด้วย ผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการด้านอาหาร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ และ Infobip ที่นำเสนอนวัตกรรมโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจง ในการแจกจ่าย E-Coupon

Scroll to Top