Tag: Maserati GranCabrio Folgore

Maserati ย้ำจุดยืนผลิตรถยนต์ในอิตาลี 100%

  Maserati เดินหน้าตามแผน ผลิตรถยนต์ที่ทำขึ้นในอิตาลี 100% เน้นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน   มาเซราติ ยนตรกรรมหรูแบรนด์แรกของอิตาลี ที่พัฒนาและผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ประกาศเดินหน้าตามแผนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับแบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ยนตรกรรม มาเซราติได้รับการยกระดับผ่านการออกแบบ พัฒนาและผลิตในประเทศอิตาลีทั้งหมด   ทั้งนี้เพื่อส่งมอบแก่ลูกค้ากว่า 70 ประเทศทั่วโลก นับเป็น 86% ของยอดส่งออก ซึ่งเมืองโมเดนานับเป็นหัวใจหลักในการยกระดับยนตรกรรมของค่ายตรีศูล ซึ่งตั้งอยู่ ณ

Scroll to Top