Tag: MAT

MAT สรุป 10 เทรนด์การตลาดประจำปี 2567

  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) สรุป 10 เทรนด์การตลาดประจำปี 2567 จับความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการตลาด   1. AI และระบบอัตโนมัติทางการตลาด    AI และระบบอัตโนมัติถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดนิยามใหม่ให้กับประสบการณ์ของลูกค้า ตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจในทันทีและรวดเร็วยิ่งขึ้น แบรนด์ต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ ตอบคำถาม และชี้แนะการตัดสินใจซื้อผ่าน AI และระบบอัตโนมัติทางการตลาด เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแคมเปญการตลาดได้อย่างมาก โดยช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์เฉพาะบุคคล

Scroll to Top