Tag: Mazda Brand Value Management (BVM)

รวมพลคนมาสด้าสู่การบริหารคุณค่าแบรนด์ให้ยั่งยืน

  มาสด้ายังคงมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่งยืนในประเทศไทย โดยการนำกลยุทธ์ด้านการสื่อสารจากภายในสู่ภายนอก เพื่อพัฒนาบุคลากรของผู้จำหน่ายให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของแบรนด์ จึงจัดงานสัมมนา “การบริหารคุณค่าแบรนด์มาสด้า” หรือ “Mazda Brand Value Management” (BVM)   สำหรับบุคลากรของผู้จำหน่ายมาสด้าในระดับผู้บริหารทีม โดยผู้จัดการขายและผู้จัดการศูนย์บริการจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การถ่ายทอดคุณค่าของแบรนด์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของผู้จำหน่าย   เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเพื่อดูแลลูกค้าในทุกประสบการณ์และทุก touchpoint ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตลอดระยะเวลาที่ครอบครองรถยนต์มาสด้า   เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและนำความสุขมาให้กับลูกค้าทุกคน

Scroll to Top