Tag: Mazda Dealer of Excellence Award

มาสด้ามอบรางวัลเกียรติยศแห่งปีเชิดชูดีลเลอร์ที่มีผลงานเป็นเลิศ

  มาสด้าจัดงานมอบรางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี หรือ Mazda Dealer of Excellence Award ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุด เพื่อยกย่อง เชิดชู และสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้จำหน่ายที่มีผลการดำเนินธุรกิจที่ยอดเยี่ยมตลอดปี 2565   โดยเฉพาะการส่งมอบประสบการณ์ด้านการบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าตั้งแต่การขาย การบริการหลังการขาย การรักษาส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารคุณค่าแบรนด์มาสด้า Mazda Brand Value Management เพื่อมุ่งมั่นสร้างแบรนด์ให้เกิดความแข็งแกร่งและยั่งยืนในประเทศไทย  

Scroll to Top