Tag: METAEDU 2023

METAEDU 2023 เปิดเวทีแบ่งปันองค์ความรู้สร้างระบบนิเวศเอ็ดดูเทค

  เปิดเวที METAEDU 2023 โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของไต้หวัน ซึ่งได้มีการพูดคุยแบ่งปันความรู้และเทรนด์ทางด้าน เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรม การบ่มเพาะผู้มีความสามารถ ในระบบนิเวศยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม   นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสำคัญและส่วนหนึ่งของการผลักดัน Smart City เพื่อเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมของไต้หวันกับทั่วโลก โดยจัดขึ้นภายในงาน Smart City Summit & Expo – SCSE 2023 ที่จัดขึ้นในประเทศไต้หวัน

Scroll to Top