Tag: Mewre Vending Machine

AWS จับมือ MORENA เอาใจน้องหมาแมว “Mewre Vending Machine”

  AWS จับมือ MORENA เอาใจน้องหมาแมว จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ การันตีรางวัลจากต่างประเทศ ผ่านตู้ Mewre Vending Machine   ปัจจุบันตัวเลขอัตราการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น ธุรกิจอาหารสัตว์ อาหารเสริมสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์พรีเมี่ยม หรืออื่นๆ มีมูลค่าสูงมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูแลน้องแมว น้องหมา เหมือนเลี้ยงลูกตัวเอง จนเกิดเป็น Pet Humanization

Scroll to Top