Tag: MFU RUN 2023

เอปสันร่วมมอบความทรงจำที่ดีให้นักวิ่งใจบุญ ม.แม่ฟ้าหลวง

  เอปสันร่วมมอบความทรงจำดีๆ ให้กับเหล่านักวิ่งใจบุญและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กว่า 5,000 คน ด้วยการนำเครื่องพิมพ์ Epson SureLab และ SureColor หลากหลายรุ่นมาจัดกิจกรรมพิมพ์ภาพและพิมพ์ของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนการหาเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ในกิจกรรม MFU Homecoming มฟล. ปิ๊กบ้าน 25 ปี และ MFU RUN 2023

Scroll to Top