Tag: #TEAMAIS5G

AIS เปิดบ้านต้อนรับคนไทยเข้าสู่ #TEAMAIS5G

  ความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ของ AIS ในฐานะผู้นำคือ การพัฒนาเครือข่าย 5G ที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าอย่างสอดคล้องกับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของคนไทย ทำให้วันนี้ AIS มีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย   ดังนั้นนอกเหนือจากการนำเสนอบริการหลักจากโครงข่ายที่ตรงความต้องการแล้ว AIS ยังให้ความสำคัญกับการส่งมอบประสบการณ์ 5G ผ่านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกทั้งเรื่อง Metaverse ที่วันนี้ AIS ได้เปิดโลกเสมือนให้คนไทยได้เข้าไปสร้างตัวตนได้แล้วใน

Scroll to Top