Tag: Zoom Video Communications

Zoomtopia 2023 แพลตฟอร์มเพื่อการเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัด

  Zoom Video Communications, Inc. จัดงาน Zoomtopia 2023 งานใหญ่ประจำปีเพื่อเปิดตัวนวัตกรรมใหม่สำหรับแพลตฟอร์ม Zoom โดยใช้ AI ประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยปรับปรุงการทำงานผ่านเครื่องมือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ   Zoom Docs เป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยของ Zoom สำหรับการทำงานร่วมกันในยุคใหม่โดยใช้ AI Zoom Docs ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นสำหรับการทำงานที่ยืดหยุ่น ที่ผสานรวมกับ Zoom

Zoom เปิดตัว Zoom AI Companion สำหรับผู้ที่มีบัญชีแบบจ่ายเงิน

  Zoom Video Communications ประกาศให้ใช้ Zoom AI Companion (ชื่อเดิม Zoom IQ) ซึ่งเป็นผู้ช่วยส่วนตัวแบบ Generative AI ได้ฟรีสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้ Zoom แบบจ่ายเงิน AI Companion ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ Zoom ในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันอย่างไร้ขีดจำกัดบนแพลตฟอร์มเดียว   เพิ่มขีดความสามารถของผู้คนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาทักษะ

Zoom เปิดงานวิจัยล่าสุด “อนาคตการศึกษา: บทเรียนจากครูผู้สอน” ชี้นักการศึกษาที่ดีต้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็น

  Zoom Video Communications, Inc. หรือ ซูม (ZOOM) เปิดเผยรายงานการวิจัยล่าสุด “อนาคตการศึกษา: บทเรียนจากครูผู้สอน” ที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการของสถาบันการศึกษาในเอเชียแปซิฟิกในการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนสอน โดยมุ่งเน้นให้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาการสอนสำหรับครู การช่วยให้ครูที่มีเวลาจำกัดสามารถสอนออนไลน์ในเวลาที่สะดวก และช่วยในการฝึกอบรมการสอน ผ่านการอัดวีดีโอในห้องเรียน เพื่อสามารถมอร์นิเตอร์การสอนของครูเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาได้โดยง่าย   เนื่องจากวิธีการดั้งเดิมของการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป การศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาอย่างมากและรวดเร็วเพื่อลดอุปสรรคต่อผู้เรียนทั่วโลกให้เหลือน้อยที่สุด ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องทำงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบดิจิทัล และประยุกต์กรอบแนวคิดศาสตร์การสอน ให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่ของการศึกษา   ในขณะที่ชั้นเรียนในห้องเรียนจริงกลับมาทำได้เป็นปกติอีกครั้ง

Scroll to Top