ปวดศีรษะเรื้อรัง เสี่ยงมะเร็งสมอง ภัยเงียบใกล้ตัวที่อาจผลาญชีวิตและทรัพย์สิน

Spread the love

 

โรคมะเร็ง ภัยเงียบในชีวิต ที่ถือเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมะเร็งมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากผลกระทบภายในและภายนอกร่างกาย ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้น ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยโรคมะเร็ง มีมากกว่า 100 ชนิด ซึ่ง 1 ในนั้นคือ มะเร็งสมอง

 

โรคมะเร็งสมอง คือโรคที่เกิดจากเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายบริเวณสมอง และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเกิดขึ้นเองที่เนื้อเยื่อสมอง หรือจากการลุกลามของมะเร็งจากอวัยวะอื่น โดยมะเร็งชนิดนี้ สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ

 

อาการของโรคมะเร็งสมองจะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งที่พบของเนื้องอก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ที่เป็นโรคมะเร็งสมองอาจมีอาการดังต่อไปนี้

 

• ปวดศีรษะเรื้อรังทุกวัน ตลอดเวลาโดยอาการไม่หายไปเลยนอกจากช่วงที่รับประทานยาแก้ปวด โดยเฉพาะอาการปวดนานกว่า 4-7 วัน, อาการปวดจนตื่นกลางดึก หรือมีอาการอาเจียนมากในช่วงเช้า

 

• การพูดคุยตอบสนองดูเชื่องช้าลง ซึมเซาลง ไม่เหมือนเดิม

• อาการมึนศีรษะเรื้อรัง ตามัว มองภาพพร่ามัวลง

 

• อาการพูดไม่ชัด พูดช้า พูดน้อยลง ลิ้นแข็ง เสียงเปลี่ยน

• ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับการทรงตัว เดินเซและ เคลื่อนไหว แขนขาได้ไม่เหมือนเดิม

• อาการชัก เกร็งกระตุก ไม่รู้สึกตัว

 

การรักษาโรคมะเร็งสมอง มีหลายวิธี ขึ้นกับระดับความรุนแรงของโรคและอาจต้องใช้หลายวิธีในการรักษาเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยสามารถทำการรักษาได้ด้วยการผ่าตัด เพื่อทำการกำจัดเนื้องอกที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดเซลล์มะเร็ง, การรักษาด้วยรังสี ผ่านการฉายแสงที่มีพลังงานสูงเพื่อทำลาย ลดการขยายตัวและหยุดการเจริญเติบโตของเนื้อร้าย

 

และการทำเคมีบำบัด ที่เรียกว่าการทำคีโม คือการใช้ยา อาจเป็นยา 1 ชนิดหรือรวมกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในการรักษา ซึ่งล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษา แต่หากคุณมีประกันที่มีความคุ้มครองโรคมะเร็ง ก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาได้มาก

 

ซมโปะ ประกันภัย ก็มีประกันสุขภาพเต็มเต็มและดีดี ที่มีความคุ้มครองโรคมะเร็ง พร้อมให้คุณสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามใจ ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่ารถพยาบาล คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและฉุกเฉินวงเงินค่ารักษาต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี และยังให้คุณสามารถใช้เบี้ยประกันสำหรับลดหย่อนภาษีได้เต็ม 25,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3nLHOfB

Scroll to Top