Jobsdb by SEEK แนะพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะใหม่

Spread the love

 

Jobsdb by SEEK แนะกลุ่มคนทำงานไทยเตรียมตัวให้พร้อม ควรพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มทักษะใหม่ ผ่านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์

 

ดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในยุคที่มีอัตราการแข่งขันเรื่องงานที่สูงขึ้น ทำให้กลุ่มแรงงานต้องมีการพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอ รวมถึงการเพิ่มทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานในสายงานใหม่ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีทางเลือกให้ได้เรียนรู้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรออนไลน์, การฝึกอบรมออนไลน์, การให้คำปรึกษาอาชีพที่มีการนำเสนอโดยใช้ AI

 

รวมถึงการจำลองจิตวิทยาเสมือนจริง ที่ช่วยส่งเสริมและเพิ่มแนวทางให้กับอาชีพของผู้ที่สนใจได้ และจากการวิจัยของ Jobstreet by SEEK พบว่า ในตลาดแรงงานต่างๆ เช่นสิงคโปร์ จำนวน 2 ใน 5 คน ในกลุ่มคนทำงาน ใช้เวลา 1-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะพัฒนาทักษะอย่างมืออาชีพ

 

นอกจากนั้นแล้ว การวิจัยจาก PwC ระบุว่าการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยให้ความสำคัญกับความสามารถด้านดิจิทัลอย่างแรกเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่ม GDP ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ถึง 4% สูงสุดถึงปี 2030 และสามารถทำให้เกิดตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 680,000 อัตรา สิ่งสำคัญคือความสามารถด้านดิจิทัลจะช่วยสร้างแรงงานที่ยืดหยุ่นและทนทานต่อการปรับตัวในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน และการเผชิญกับการขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ได้ดี

 

ทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก และเป็นบ้านของแรงงานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม โดยมีกลุ่มแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนที่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวอยู่ บ่งชี้ถึงศักยภาพของกลุ่มแรงงานที่มีอยู่เป็นอย่างมาก แต่กลับขาดการพัฒนาด้านทักษะ และระดับผลงานที่ยังคงทำออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

 

นอกจากนั้น อัตราการเพิ่มขึ้นของกลุ่มแรงงานที่ไม่มีงานประจำ รวมทั้งการขาดการสนับสนุนช่วยเหลือในกลุ่มแรงงานที่อายุมากนั้น ก็ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงภูมิภาคนี้ให้เป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้ช้าลงด้วยเช่นกัน

 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นเราจึงต้องทบทวนวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะอย่างเร่งด่วน โดยสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้คือเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทั้งในด้าน Hard Skills และ Soft Skills ควบคู่กันไป

 

อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาของกลุ่มแรงงานยังคงต้องอาศัยการสนับสนุนและส่งเสริมจากทั้งทางภาครัฐและเอกชนอยู่ เพื่อสร้างแรงงานที่สามารถปรับตัวกับอนาคตได้อย่างมั่นคง และเป็นกลุ่มสำคัญที่จะพาประเทศไทยไปสู่ประเทศเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดีๆ ของ Jobsdb by SEEK ได้ทาง https://th.jobsdb.com/th/career-advice/

 

 

Scroll to Top