ผลสำรวจชี้ความปลอดภัยสำคัญที่สุด เมื่อจะเลือกคลาวด์เวนเดอร์

Spread the love

 

อาลีบาบา คลาวด์ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป ได้มอบหมายให้บริษัทวิจัยทำการสำรวจ และพบว่าธุรกิจในภูมิภาคเอเชียยกให้ความปลอดภัยไซเบอร์ เป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดในการพิจารณาว่าจะเลือกใช้กลยุทธ์คลาวด์แบบใด และเลือกใช้ผู้ให้บริการคลาวด์ (คลาวด์เวนเดอร์) รายใด

 

การสำรวจ”The Next-Generation Cloud Strategy in Asia” ได้รวบรวมคำตอบจากองค์กร 1,000 แห่งในตลาดแปดแห่งในเอเชียที่ใช้คลาวด์อยู่ในปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสำรวจระบุให้ความปลอดภัยเป็นเหตุผลหลักในการเลือกกลยุทธ์การใช้คลาวด์ในปัจจุบัน (ไพรเวทคลาวด์: 74%; ไฮบริดคลาวด์: 70% และพับลิคคลาวด์: 58%)

 

สำหรับเรื่องของการเลือกคลาวด์เวนเดอร์ ผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่าสองในสาม (69%) ระบุว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณามากกว่าปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความพร้อมใช้ (58%) และค่าใช้จ่าย (55%)

 

การให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยบนคลาวด์เมื่อจะเลือกคลาวด์เวนเดอร์นั้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกตลาด โดยเฉพาะในฟิลิปปินส์ (85%) อินโดนีเซีย (82%) และไทย (78%) และสอดคล้องกันในทุกอุตสาหกรรม เช่น ภาคการผลิต สื่อและโทรคมนาคม รวมถึงบริการทางการเงิน

 

นอกจากนี้ การสำรวจก่อนหน้านี้ที่เผยแพร่ในปี 2564 ยังพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ (58%) ระบุว่า “security credentials” หรือการพิจารณาคุณสมบัติหรือความสำเร็จด้านความปลอดภัยของคลาวด์เวนเดอร์ เป็นเหตุผลหลักในการเลือกว่าจะใช้คลาวด์เวนเดอร์รายใด

 

Jiangwei Jiang นักวิจัยอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปด้านผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานของอาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กล่าวว่า อาลีบาบา คลาวด์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับความปลอดภัยในการใช้คลาวด์ เราเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะใหญ่หรือเล็กก็ตาม

 

เราจึงนำเสนอโซลูชันด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมในวงกว้าง ซึ่งสามารถปรับให้เป็นโซลูชันที่เจาะจงตอบความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจต่าง ๆ ทั่วเอเชีย ช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นปกป้องข้อมูล แอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานไอทีได้อย่างรัดกุม เราได้รับการรับรองด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่า 130 รายการจากทั่วโลก

 

และภารกิจของเราคือเสริมความสามารถให้กับธุรกิจต่าง ๆ ด้วยการมอบเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นใช้คลาวด์ได้อย่างมั่นใจ และเชื่อมั่นว่าทรัพย์สินของพวกเขาได้รับการปกป้องจากโซลูชันด้านความปลอดภัยที่มีสมรรถนะระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม

 

ผลสำรวจยังระบุว่า นอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว ยังมีอุปสรรคอื่นที่ธุรกิจต่าง ๆ พบเจอเมื่อนำกลยุทธ์คลาวด์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เช่น การอบรมพนักงานที่ไม่เพียงพอ (ไพรเวทคลาวด์: 42%; พับลิคคลาวด์: 37%) และการขาดงบประมาณ (ไพรเวทคลาวด์: 36%; พับลิคคลาวด์: 36%)

 

อาลีบาบา คลาวด์ มอบหมายให้ NielsenIQ ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดระดับโลกดำเนินการสำรวจนี้ ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจสถานะของการใช้กลยุทธ์คลาวด์ในเอเชียในปัจจุบันได้ดีขึ้น

 

ผู้ตอบแบบสำรวจโดยไม่คำนึงถึงประเภทของกลยุทธ์ที่ใช้ กล่าวว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน” เป็นประโยชน์ใหญ่ที่สุดที่ได้จากการใช้คลาวด์ (ไฮบริดคลาวด์: 71%; พับลิคคลาวด์: 62% และ ไพรเวทคลาวด์: 60%)

 

ผู้ใช้พับลิคคลาวด์ยังได้รับประโยชน์อื่น ๆ ที่สำคัญจากการใช้คลาวด์ เช่น มีความต่อเนื่องทางธุรกิจมากขึ้น (47%) รองรับการทำงานจากระยะไกลได้ดีขึ้น (45%) รวมถึงมีความปลอดภัยมากขึ้นและบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น (44%)

 

“ธุรกิจต่าง ๆ ในเอเชียมองหาโซลูชันคลาวด์ที่ปลอดภัยและเสถียรมากขึ้นเรื่อย ๆ และต้องการการซัปพอร์ตในท้องถิ่น ซึ่ง อาลีบาบา คลาวด์ สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นที่แข็งแกร่งของเรา เราจึงสามารถสนับสนุนลูกค้า และเสริมศักยภาพให้กับทรัพยากรของลูกค้าได้”

 

นอกจากนี้ เรายังมีพันธะสัญญาที่จะพัฒนาความสามารถพิเศษ มอบการอบรมและทรัพยากรที่จำเป็นให้กับธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากโซลูชันคลาวด์ของเราได้มากที่สุด ธุรกิจต่าง ๆ ยังสามารถได้ประโยชน์จากความเข้าใจตลาดท้องถิ่นและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ของเรา

 

จากเวลาในการตอบกลับที่รวดเร็วขึ้น และจากประสบการณ์ที่กว้างขวางของเราในอุตสาหกรรมหลากหลายตั้งแต่ ค้าปลีก ไปจนถึง การเงิน หรือ โลจิสติกส์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมด้านความบันเทิง

 

การสำรวจแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจส่วนใหญ่ (38%) ใช้ผู้ให้บริการที่อยู่ในภูมิภาค/เอเชีย ผลสำรวจนี้แสดงพัฒนาการของธุรกิจส่วนใหญ่ (91%) รายงานประสบการณ์การใช้บริการคลาวด์ของพวกเขาเป็นไปตามที่คาดหวังหรือเกินความคาดหวัง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีบริการคลาวด์คุณภาพสูงอยู่ในเอเชีย

 

สำหรับประเทศไทย ผลสำรวจแสดงให้เห็นชัดว่าธุรกิจจำนวนมาก (64%) เลือกใช้ผู้ให้บริการที่อยู่ในภูมิภาค/เอเชีย ในขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจในเกาหลีใต้ใช้ผู้ให้บริการในท้องถิ่นมากที่สุด (56%)

 

ในมุมของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจในภาคการผลิต (42%) มีแนวโน้มใช้ผู้ให้บริการในภูมิภาค/เอเชีย ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในภาคธุรกิจค้าปลีก (45%) และภาครัฐ (45%) ให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการในท้องถิ่นมากกว่า

Scroll to Top