อว. – มหิดล ผนึกเครือข่ายรัฐ – เอกชน เตรียมเปิดฉากแข่งขันหุ่นยนต์โลก ดึง 45 ประเทศร่วมอวดความล้ำโรบอท พร้อมดันหุ่นยนต์ไทยทรานส์ฟอร์มอุตฯ – ศก.ดิจิทัล

Spread the love

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเปิดศึกการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ในกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ครั้งที่ 25 ในงานมหกรรม  World RoboCub 2022  พร้อมพบกับสีสันนวัตกรรมโรโบติกส์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (Hall EH98-100) โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://2022.robocup.org/index.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/egmahidol

 

ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ และแผนพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงฯ จึงได้ให้การสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการอุดมศึกษา ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ครั้งที่ 25 หรือ World RoboCub 2022  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยบนเวทีโลก และสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติในช่วงที่เริ่มมีการเปิดประเทศ

 

นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับสินค้า และบริการด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านการเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถที่เข้าร่วมในกิจกรรม เช่น นักศึกษา สตาร์ทอัพ หรือผู้ดำเนินธุรกิจนวัตกรรม

 

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในลีกต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ราย จาก 45 ประเทศ ผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 15,000 คน และสิ่งที่สำคัญที่สุดเชื่อมั่นว่าจะทำให้ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ รวมถึงภาครัฐมีความสนใจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นตามบริบทสังคมและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมด้วยเช่นกัน

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ RoboCup 2022 กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา (Hall EH98-100) ประกอบด้วยการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท

 

ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ (RoboCupSoccer) หุ่นยนต์กู้ภัย (RoboCupRescue) หุ่นยนต์ในบ้านเพื่อการบริการส่วนบุคคล (RoboCup@Home) หุ่นยนต์และแขนกลเพื่องานอุตสาหกรรม (RoboCupIndustrial) และโครงการริเริ่มด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมหุ่นยนต์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติสําหรับเด็กนักเรียนรุ่นเยาว์ (RoboCupJunior) ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพื่อฝึกฝนสมาธิ ทักษะการคิดวิเคราะห์และคำนวน รวมถึงการเรียนรู้จากการทำงานเป็นทีม

 

พร้อมกันนี้ ภายในงานจะมีการสาธิตความสามารถของหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยทีมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน

 

หุ่นยนต์ MUT RMRC RoboCup “หุ่นยนต์พิชิตภารกิจสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” ที่จัดแข่งขันขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดย บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด

“เพื่อให้การดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มีการเติบโตที่ดียิ่งขึ้น ในปีนี้จึงได้มีการจัดตั้งสมาคมหุ่นยนต์โรโบคัพประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในฐานะองค์กรอิสระ และมีเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้และผลิตกำลังคนด้านหุ่นยนต์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง World RoboCub 2022 ที่จะถูกจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้

 

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การเป็นองค์กรกลางในการเชื่อมประสาน ให้ข้อเสนอหรือให้คำปรึกษาด้านหุ่นยนต์ พร้อมยกระดับมาตรฐานและความสามารถของหุ่นยนต์ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

 

นอกจากนี้ ยังมุ่งสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจากภายในและต่างประเทศ ตลอดจนวางนโยบายในการผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความต้องการของประเทศและสังคม”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 17 สถาบัน ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางภาคเอกชนอย่าง บริษัท ดับบลิวเอชเอคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี และบริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นสักขีพยาน รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในพิธี กล่าวว่า นับเป็นความยินดีอย่างยิ่งของประเทศไทย ที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ที่จะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะ ในด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และหุ่นยนต์

 

รวมทั้งการร่วมมือในการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านคำปรึกษาด้านวิชาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022

 

ซึ่งการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ผลักดันการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติของประเทศ สร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาการด้านหุ่นยนต์ระหว่างสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น รวมถึงหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก

 

และที่สำคัญจะเป็นงานใหญ่ของประเทศ หลังจากการปลดล็อคเปิดประเทศ และยังจะส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้อีกด้วย

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์ และนิคมอุตสาหกรรมของไทย เปิดเผยว่า หุ่นยนต์และโรโบติกส์มีบทบาทและทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยและการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภูมิภาค ตลอดจนการเติบโตของระบบนิเวศไอซีทีที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

 

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในฐานะผู้สนับสนุนนโยบายด้านการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็นผู้นำในด้านโลจิสติกส์ครบวงจรและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอุตสาหกรรม จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกในครั้งนี้

“ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็น Tech Company ในอีกสามปีข้างหน้า เราได้นำเทคโนโลยีอันล้ำสมัยมาใช้ในธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (SMART ECO Industrial Estates) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของลูกค้าของเราให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังให้การสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอีกหลายแห่งและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นเหล่านี้ จะช่วยให้ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคอุตสาหกรรม มีความก้าวหน้าและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเราต่อไปในอนาคต”

สำหรับงานนิทรรศการภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งหุ่นยนต์ที่เตรียมลงแข่งขันแต่ละลีกในงาน RoboCup 2022 อาทิ หุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ช่วยในภารกิจกู้ภัย มีความสามารถในการค้นหาผู้รอดชีวิตหรือผู้เสียชีวิตที่ตกค้างอยู่ในซากปรักหักพังต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึง ออกแบบหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่เข้าไปยังพื้นผิวที่ยากลำบาก เช่น พื้นลาดเอียง หลากหลายระดับ ทางขรุขระ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ในบ้านเพื่อการบริการส่วนบุคคล (RoboCup@Home) ที่มีความาสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งานในส่วนบุคคล รวมทั้งหุ่นยนต์ที่จะลงแข่งขันเตะฟุตบอลหุ่นยนต์ (RoboCupSoccer) ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์ และเซ็นเซอร์รับรู้ต่าง ๆ มีกล้องและการประมวลผลทั้งหมดเกิดขึ้นบนตัวหุ่น การสื่อสารระหว่างหุ่นสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์นอกสนามมาช่วย

พร้อมกันนี้ พบกับสินค้านวัตกรรมจากคนไทย อาทิ ไทเกอร์โดรน อากาศยานไร้คนขับสู่เกษตรวิถีใหม่ นวัตกรรมโดรนอัจฉริยะที่มาพร้อมกับสมรรถนะทรงพลังในบทบาทของเทคโนโลยีการเกษตร ที่สามารถช่วยลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร การจัดแสดงระบบพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์โลจิสติกส์ หุ่นยนต์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม หุ่นยนต์ก่อสร้างและตรวจสอบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ICT

 

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีกล้องและการประมวลผลภาพโดยการใช้หุ่นยนต์ และ อื่น ๆ อีกมากมาย โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://2022.robocup.org/index.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/RoboCup2022

RELATED NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้