เสริมเกราะองค์กรปลอดภัยในโลกไซเบอร์…ทรู ดิจิทัล เปิดตัวโซลูชันใหม่ ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามและบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ครบวงจร ให้คำปรึกษา ติดตั้ง บริหารจัดการระบบอุปกรณ์ความปลอดภัย และศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ การันตีคุณภาพมาตรฐานสากล พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ทั้งป้องกัน เฝ้าระวัง หาสาเหตุ และแจ้งเตือน

Spread the love

ทรู ดิจิทัล ผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจร ร่วมทรานสฟอร์มองค์กรในยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมเพิ่มความมั่นใจให้องค์กรปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เปิดตัว ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ บริการให้คำปรึกษา บริหารจัดการความปลอดภัยและศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ เสริมเกราะป้องกันระบบและข้อมูลสำคัญขององค์กรแบบรอบด้าน ชูจุดเด่น การบริหารจัดการแบบบูรณาการ เหนือชั้นด้วยบริการด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร (End-to-End Cybersecurity Services) ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจ

 

ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ติดตั้งและบริหารจัดการระบบความปลอดภัย ตรวจจับภัยคุกคามและแก้ไขสถานการณ์แบบอัตโนมัติทันที รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ PDPA

 

ทั้งยังให้บริการด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย มีกระบวนการที่ได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง การันตีคุณภาพศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือ Security Operation Center (SOC) ด้วยใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 เตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรับมือกับทุกภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที สร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ลูกค้าองค์กรสมัครใช้บริการ “ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้” ได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์บริการลูกค้าองค์กร โทร.1239

 

นางฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจ ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มุ่งให้บริการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจรแก่ลูกค้าองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมให้องค์กรสามารถป้องกัน ตรวจจับและรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที

 

ในปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเทคนิคการโจมตีหลากหลาย โดย ทรู ดิจิทัล ได้เปิดตัว ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ บริการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์แบบครบวงจร (End-to-End Cybersecurity Services) ที่โดดเด่นด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยแบบบูรณาการ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ติดตั้ง บริหารจัดการความปลอดภัย และศูนย์เฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง หาสาเหตุ และแจ้งเตือนเหตุการณ์ต้องสงสัย

 

มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และมีการอัปเดตเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ โดย ทรู ดิจิทัล ได้พัฒนาบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้มาตรฐานสากล มีการลงทุนเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ผสานประสบการณ์ของทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนำและได้รับประกาศนียบัตรรับรอง เช่น CISSP, CISM, GIAC, OSCP เป็นต้น

 

ลูกค้าองค์กรจึงมั่นใจได้ในศักยภาพของเทคโนโลยีและการให้บริการแบบมืออาชีพ ตอบโจทย์องค์กรธุรกิจยุคดิจิทัลในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปิดช่องโหว่ ปกป้องระบบและข้อมูลสำคัญ ตลอดจนลดความเสี่ยงและผลกระทบ ต่อธุรกิจจากการถูกโจมตี เสริมเกราะให้องค์กรพร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกไซเบอร์ได้ทุกรูปแบบในระยะยาว

 

 

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ให้บริการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์แบบครบวงจร โดยศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือ Security Operation Center (SOC) ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ตอกย้ำถึงการพัฒนาคุณภาพบริการได้อย่างครอบคลุม พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ให้คำปรึกษาในการออกแบบและเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับขนาดและความต้องการขององค์กร โดยมีบริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ดังนี้

● Security Operation Center (SOC) Service บริการเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะในการจัดการภัยคุกคามแบบอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยี Machine Learning ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจจับภัยคุกคาม ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและรับมือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยแจ้งเตือนเหตุการณ์ต้องสงสัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมคำแนะนำในการรับมือการเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัย มีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ต้นตอของเหตุร้าย (Forensics Investigation) และตรวจสอบภัยคุกคามใหม่ๆแบบเชิงรุก (Threat Hunting)

● Managed Security Services บริการ Outsource เพื่อการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์ ตั้งแต่การติดตั้ง เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า การตรวจสอบและอัปเดต รวมถึงการปรับปรุงการป้องกันการโจมตีใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กรมากขึ้น โดยมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บริการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ (Cloud Security), บริการ Secure Internet Access รองรับการทำงาน WFH, บริการพัฒนาและจัดการระบบให้ปลอดภัย(DevSecOps), และบริการป้องกันการโจมตีเว็บแอปพลิเคชัน (WAF) เป็นต้น

● Governance Risk and Consulting บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการประเมินความเสี่ยง บริหารระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001, NIST รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์

● PDPA and Data Protection บริการให้คำปรึกษาในการปกป้องข้อมูลรั่วไหล และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA) ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขในพ.ร.บ. ออกแบบการขอความยินยอมพัฒนานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงติดตั้งระบบปกป้องข้อมูลรั่วไหล (Data Leakage Prevention)

● Offensive Security บริการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และค้นหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ในการเข้าถึงระบบต่างๆ รวมถึงจำลองเหตุการณ์การโจมตีในระบบเพื่อค้นหาจุดอ่อนในการเข้าถึงระบบ (Red Team Exercise)

 

สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการ   ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าองค์กร โทร.1239

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://truebusiness.truecorp.co.th/th/solution/cybersecurity
หรือ อีเมล security.servicedelivery@truedigital.com

 

LASTEST NEWS

TAG
LINE ประเทศไทย TikTok กลุ่มทรู การศึกษา การเงิน ขนส่ง ค้าปลีก ชอปปิ้งออนไลน์ ซัมซุง ดีแทค ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ นวัตกรรม นิสสัน ประเทศไทย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกันชีวิต ผลประกอบการ พลังงาน ยานยนต์ รถยนต์ รีเทล สโตร์ วิดีโอ สตรีมมิ่ง สมาร์ทโฟน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA สุขภา่พ หัวเว่ย อสังหาริมทรัพย์ อีคอมเมิร์ซ เกรท วอลล์ มอเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เอสเอ็มอี เอไอเอส แต่งตั้งผู้บริหาร แอปพลิเคชัน โมบายล์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ โลจิสติกส์ ไซเบอร์ ซีเคียวริตี้