ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ในสังกัด บริษัท ฟิวส์โพสต์ จำกัด

Spread the love

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีความร่วมมือกับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เอ็กซ์เพรส จำกัด และ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ แบบด่วน (Cold Chain Express) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager) ในสังกัด บริษัท ฟิวส์โพสต์ จำกัด (Fuze Post Co., Ltd.)

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี ขึ้นไป นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี การเงิน หรือประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 10 ปีขึ้นไป

 

ในกรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา โดยมีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนด้านการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงวางระบบการทำงาน และพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทางด้านการเงินของกลุ่มกิจการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงดาวน์โหลดใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 ได้ที่ www.thailandpost.co.th รวมถึงยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชั้น 1 โซน AB ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-831-3378 และ 02-831-3578

Scroll to Top